Geziniyorsunuz: Emsal bedeli ve değerleme

Basından Yazılar
Emsal bedeli ve değerleme /Dr. Veysi Seviğ
Yazar

Vergi Usul Kanunu’nun üçüncü kitabı ‘Değerleme’ başlığını taşımaktadır. (Madde: 258-330) Değerleme, “Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir.” Değerleme; iktisadi kıymetlerin nev’i ve mahiyetine…