Geziniyorsunuz: e-tebligat sistemi

Hukuk
E-tebligat sorunsalı / SMMM Kamil İPEK
Yazar

Tebligat usulü  11.02.1959 tarihinde kabul edilen 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile belirlenmiştir. Zamanın değişmesi ile teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm süreci tebligat usullerini de etkilemiş ve…