Geziniyorsunuz: borçlar hukuku

Hukuk
Kur farkı talebine ilişkin Yargıtay Kararı
Yazar

19.Hukuk Dairesi         2016/12505 E.  ,  2017/8069 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik…