Geziniyorsunuz: bdp

Haberler
Muhtasar Beyannamede Değişiklik
Yazar

Muhtasar Beyannamede Değişiklik. Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemiden Duyuru: 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve…

Haberler
Muhtasar Beyanname Duyurusu / GİB
Yazar

GİB DUYURU MUH9213 KODLU MUHTASAR BEYANNAME DUYURUSU Vergi beyannamelerini sadeleştirmek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla, genel bütçeye tabi kurum ve kuruluşların, genel bütçe kapsamı dışında yaptıkları…