Geziniyorsunuz: adalet bakanlığı

Haberler
2018 Yılı arabuluculuk ücret tarifesi
Yazar

Resmi Gazete Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan…