Geziniyorsunuz: 7103 sayılı Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.