Geziniyorsunuz: 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun

Basından Yazılar
Tahsil zamanaşımı – Bumin DOĞRUSÖZ
Yazar

Vergi hukukumuzda, çeşitli zamanaşımı düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan, tarh zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı ve ceza kesme zamanaşımı süreleri Vergi Usul Kanunu’nda (VUK), tahsil zamanaşımı ise Amma Alacaklarının Tahsil…