Geziniyorsunuz: 193 sayılı GVK

Haberler
GİB Önemli Duyuru
Yazar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi (%5) müessesesinden anılan maddede sayılan şartları taşıyan mükellefler yararlanabilmektedir.…

1 2