Borç yapılandırma kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Kamuya olan borçları yeniden yapılandıracak yasa teklifi Meclis’te kabul edildi. Teklife eklenen yeni bir madde ile 2022 yılı için de matrah artırımı getirildi. 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahının yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılacak. Ayrıca tartışma yaratan deprem nedeniyle şirketlere getirilecek ek vergi maddesinde de son dakikada değişikliğe gidildi.

 

2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan, bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbeste meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamayacak.

2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın yüzde 122.93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 yılı üçüncü geçici vergilendirme dönemi beyan edilen matrahın yüzde 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şartı aranacak.

2022 yılı yönelik matrah artırımında bulunmak isteyen mükellefler tarafından 1 Ocak 2023 tarihinden sonra matrah azaltıcı nitelikte düzeltme beyannamesi verilmesi halinde yapılacak kıyaslamada düzeltme öncesi beyan edilen matrahlar esas alınacak.

2022 yılına ilişkin olarak, üçüncü geçici vergi gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmemiş olması halinde , ikinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinde beyan edine matrahın yüzde 100 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar, sadece birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinin verilmiş olması haline bu beyannamede beyan edilen matrahın yüzde 300 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar bu kapsamda yapılacak kıyaslamada dikkate alınacak.

Yapılandırma kanununa göre, matrah artırımı asgari olarak 2018 takvim yılı için yüzde 35, 2019 takvim yılı için yüzde 30, 2020 takvim yılı için yüzde 25, 2021 takvim yılı için yüzde 20 oranında yapılacak.

Tartışma yaratan ek vergide değişikliğe gidildi

Deprem nedeniyle şirketlere getirilen ek vergi maddesi bugün yasa teklifinin görüşmeleri sırasında yeniden görüşüldü ve önergeyle değişikliğe gidildi. Yatırım fon ve ortaklarının istisna kapsamındaki kazançlarından ek vergi alınmayacak.

Diğer taraftan; mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge tasarım merkezlerinin elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları da ek vergi kapsamından çıkarıldı.

Kaynak : ekonomim.com Canan Sakarya

About Author

Comments are closed.