Kimler İşe İade Davası Açabilir? / Cem Alar

Kimler İşe İade Davası Açabilir?

Öncelikle işin tanımından başlayalım; İşverenin geçerli bir neden olmadan ya da sebepsiz şekilde iş akdini sonlandırması ile başlayan süreçtir. Bu durumun geçerli bir fesih olmayacağı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

İşe İade Davası Açılması Şartları;

  • Çalışılan iş yerinde 30 ve üzeri çalışan bulunması,
  • Çalışanın kendisine bildirilen yazıyı tebliğ aldığından itibaren 30 (otuz) gün içinde dava açması,
  • Çalışanın en az 6 (altı) aylık çalışan olması,
  • İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması,

İşe iade davasının çalışan lehine sonuçlanması halinde boşta geçen süre için 4 (dört) aya kadar olan ücreti tutarında tazminat kararlaştırılabilir, işveren işe iadeyi kabul etmediği ve çalışanı işe başlatmadığı takdirse ise ek olarak 8 (sekiz) aya kadar iş güvencesi tazminatına hüküm verilebilmektedir. Bu açıdan baktığımızda işverenin şartları karşıladığı takdirde, çalışanı tekrar işe başlatması gibi bir zorunluluğu yoktur.

Burada en önemli şartlardan bir diğeri ise, işe iade davasının kazanılması halinde çalışanın 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak işverene başvurması şartıdır.

Ayrıca Arabulucu vasıtasıyla yapılan işten çıkarmalarda çalışanın işe iade davası açma hakkı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; eğer haksız yere işten çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, işten çıkarılma tebliğini aldığınız tarih itibari ile otuz gün içerisinde iş mahkemesine başvurmanız, davayı kazanmanız halinde ise on gün içerisinde işe iade için işverene noter kanalı ile yazınızı iletmeniz gerekmektedir.

Cem Alar / 14.11.2022

cem_alar@yahoo.com.tr

 

About Author

cem alar

Comments are closed.