Geziniyorsunuz: Zor durumda

Haberler
Vergilerde özel ödeme süreleri / Dr. Veysi Seviğ
Yazar

Vergi Usul Kanunu’nun 341’inci maddesinde ‘vergi ziyaı’nın tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya…