Geziniyorsunuz: Yeniden Yapılandırma

Basından Yazılar
İsteğe Bağlı Sigorta, Topluluk Sigortası, 5510 Sayılı Kanunun Ek 5. ve Ek 6. Maddeleri Kapsamındaki Sigortalılar İle 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Yapılandırma Var / Vedat İlki
Yazar

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi sigortalılar yönünden 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1.5.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam…

Haberler
6736 sayılı kanun borç kapamaları hakkında
Yazar

DUYURU 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLARIN KAPATILMASI Bilindiği üzere, 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde…

Haberler
Yeni yapılandırma duyurusu
Yazar

VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz…