Geziniyorsunuz: vergi ziyaı

Haberler
Vergilerde özel ödeme süreleri / Dr. Veysi Seviğ
Yazar

Vergi Usul Kanunu’nun 341’inci maddesinde ‘vergi ziyaı’nın tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya…

Haberler
Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsuru / Veysi Seviğ
Yazar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca kurum matrahının tespitinde, beyanname üzerinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır. Beş…

Haberler
Bir garip madde: 359 – Bumin Doğrusöz
Yazar

Vergi Usul Kanunu’muz (VUK) bir kısım fillerin işlenilmesini kaçakçılık suçları olarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırmıştır. VUK’un 359. maddesinin A fıkrasında, vergi kanunlarına göre tutulan veya…