Geziniyorsunuz: Vergi Usul Kanunu

Haberler
Vergilerde özel ödeme süreleri / Dr. Veysi Seviğ
Yazar

Vergi Usul Kanunu’nun 341’inci maddesinde ‘vergi ziyaı’nın tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya…

Haberler
KDV İndirimi ve İndirilemeyecek KDV / Veysi Seviğ
Yazar

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun üçüncü kısmının üçüncü bölümünde “indirim” ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. (Madde:29-36) Söz konusu Kanun’un 29’uncu maddesi uyarınca “Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler…

1 2 3 7