Geziniyorsunuz: Vergi Usul Kanunu

Haberler
Vergilerde özel ödeme süreleri / Dr. Veysi Seviğ
Yazar

Vergi Usul Kanunu’nun 341’inci maddesinde ‘vergi ziyaı’nın tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya…

Haberler
KDV İndirimi ve İndirilemeyecek KDV / Veysi Seviğ
Yazar

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun üçüncü kısmının üçüncü bölümünde “indirim” ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. (Madde:29-36) Söz konusu Kanun’un 29’uncu maddesi uyarınca “Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler…

Haberler
Vergi kesintisi sorumluluğu / Dr. Veysi Seviğ
Yazar

Vergi Usul Kanunu’nun 11’inci maddesinde “Vergi kesenlerin sorumluluğu” tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre “Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve…

Haberler
Özelge: Yurtdışı Şube Açılışı
Yazar

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı : 27575268-105[159-2016-401]-230398 13.06.2018 Konu : Yurtdışında şube açılışı hk. İlgide kayıtlı özelge…

1 2 3 6