Geziniyorsunuz: ttk

Hukuk
E-tebligat sorunsalı / SMMM Kamil İPEK
Yazar

Tebligat usulü  11.02.1959 tarihinde kabul edilen 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile belirlenmiştir. Zamanın değişmesi ile teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm süreci tebligat usullerini de etkilemiş ve…

Haberler
Şirketlerde Sermaye Kaybı / Veysi Seviğ
Yazar

Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi “Sermaye kaybı, borca batık olma durumu” ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinin…

1 2 3