Geziniyorsunuz: ödeme kaydedici cihaz

Haberler
GİB: E-fatura duyurusu
Yazar

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca, Tebliğle belirlenen işletme büyüklüğü ölçüleri ile ödeme kaydedici cihaz veya fatura düzenleyen sistem sayısı koşullarını…