Geziniyorsunuz: interaktif vergi dairesi

Haberler
İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yenilikler
Yazar

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yenilikler. Mükelleflerin vergisel işlemlerinin elektronik ortama taşınmasını sağlayan İnteraktif Vergi Dairesi ile sunulan hizmet sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Yapılan geliştirmeler sonucunda…

Haberler
GİB Önemli Duyuru
Yazar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi (%5) müessesesinden anılan maddede sayılan şartları taşıyan mükellefler yararlanabilmektedir.…

Haberler
GİB: İnteraktif Vergi Dairesi nedir?
Yazar

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan…