Geziniyorsunuz: e-beyanname

Makaleler
Mali tatil 2019
Yazar

Mali Tatil ne zaman? Mali Tatilde son günü mali tatile rastlayan işlemlerin sürelerine etkisi nedir? Mali Tatilde Vergi Usul Kanununa göre kayıt süreleri, bildirim süreleri ve dava açma…

Haberler
Geçici Vergi Beyannamelerinde Güncellemeler.
Yazar

Geçici Vergi Beyannamesinin “İndirimler” tablosunda yer alan “türlerin” kar veya zarar durumlarına göre aktif veya pasif olmasına ilişkin geliştirme kullanıma açılmıştır. Geçici Vergi Beyannamesinin “Brüt Kazanç Dağılımı” bölümünde…

Haberler
Muhtasar Beyannamede Değişiklik
Yazar

Muhtasar Beyannamede Değişiklik. Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemiden Duyuru: 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve…

1 2 3