Geçici Vergide Kaosa Çözüm Var mı?

Google+ LinkedIn +

BAKANLIK GELİRLERDEKİ AZALMADAN DOLAYI VERGİDE ISRAR EDİYOR

Geçici vergi beyannamelerinin, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesinden sonraki tarih olan 2 Haziran’a kadar ertelenmesi yaşanan tartışmaları ortadan kaldıracaktır.

Bilindiği üzere, 2020 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin 17 Mayıs 2020 tarihine kadar verilip, ödemenin de bu tarihte yapılması gerekiyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı bu süreyi 28 Mayıs 2020 tarihine erteledi. Geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile ilgili mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve onlara bağlı çalışanların sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde genelge ile sokağa çıkmalarına bile izin verildi.

BEYANNAMELERİN VERİLMEMESİ CİDDİ SORUN

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Türkiye’de 16 sektörü, İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan işyerleri ve Gelir Vergisi mükelleflerini 1 Nisan-30 Haziran arasında mücbir sebep hali kapsamına aldı.

Şu anda mücbir sebep halinde sayılan 400.000 Kurumlar Vergisi mükellefi Mart 2020 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesini ve Kurumlar Vergisi beyannamesini vermediği halde, 28 Mayıs 2020 tarihinde geçici vergi beyannamesini nasıl verecek?

Maliye Bakanlığı’nın vergi gelirlerindeki ciddi azalma nedeniyle, geçici vergi alma konusunda ısrarını anlıyorum. Mücbir sebep hali ve bazı beyannamelerin verilmemiş olması nedeniyle teknik olarak ciddi güçlükler söz konusudur. Aşağıda hem Maliye Bakanlığı’nın amacına ulaşacağı hem de mücbir sebebin varlığına denk düşecek önerimi paylaşıyorum. Maliye Bakanlığı, bu geçici vergi döneminde yaklaşık 20 milyar TL tahsilat beklentisi içindedir. Özellikle, bankalar ve finans kuruluşları bu ödemenin büyük çoğunluğunu yapacaktır.

Aşağıda yazdığım hususların hukuka ve hakkaniyete uygun olduğunu hem Maliye Bakanlığı’nın gelir hedefine engel olmayacağını hem de mücbir sebep halinde sayılmanın bunu gerektirdiğini tekrar ifade etmek isterim.

NELER YAPILMALI?

– Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin tamamının geçici vergi beyanname ve ödeme süresi 17 Ağustos 2020’ye ertelenmelidir.

– Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin geçmiş yıl zararlarını mahsup edebilmeleri için, Kurumlar Vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Bu beyanname 1 Haziran 2020’de verilecektir. Mücbir sebep kapsamında sayılmayan yaklaşık 415.000 mükellefin zarar mahsubu hakkının elinden alınmaması için, 28 Mayıs 2020’ye ertelenen geçici vergi beyannamesinin, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesinden sonraki tarih olan 2 Haziran 2020’ye ertelenmesi tartışmaları ortadan kaldıracaktır.

– 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde alacakları ile ilgili müşterilerinden aldıkları çekleri karşılıksız çıkan ya da senetleri protesto olan mükelleflerin, şüpheli alacak karşılığı zarar yazabilmeleri için icra takibi yapmaları gerekmektedir. İcra takipleri 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. İcra takibi yapamadığı için, şüpheli alacak karşılığı zarar yazamayan mükelleflerin mağduriyetinin önlenmesi açısından, bu ilk 3 aylık dönemle ilgili olarak icra takibi olmasa da şüpheli alacak karşılığı yazabileceklerine ilişkin sirküler yayımlanmalıdır.

(Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 15.05.2020)

Share.

About Author

Yorum Bırak