Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi / SMMM Kamil İPEK

Google+ LinkedIn +

Bilindiği gibi söz konusu destek 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde uygulanmaktadır.

Markanızı yurt dışında tescillemek adına ödenen, Harç Bedeli, Danışman Hizmet Bedeli, Vekil Bedeli vb. masraflarınızın %50’si ve bu harcamalarınızı hedef öncelikli ülkelerden birinde gerçekleştirmeniz halinde %60’ı yıllık 50.000 USD’ye kadar teşvik olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından geri ödenir.

Marka: Bir işletmenin mal ve hizmetlerinde kullanılarak, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan, ürün ve hizmetlerin tüketici nezdinde tercihini etkileyen, süre yenilemesi yapıldıkça ömrü sınırsız olan etkin bir sınai mülkiyet hakkıdır. Bir işletmenin ürün ve hizmetleri üzerinde kullanmak istediği markanın Türkiye veya istenen ülkelerde tescil edilmiş olması ile birlikte her on yılda bir defa süre yenilemesinin yapılmış olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler bu destekten faydalanabilir. Söz konusu desteğin başvuru merkezi ihracatçı birlikleridir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Özel Notlar
• Firmalar tanıtım ve marka tescil desteğinden 4 yıl süreyle faydalanabilmektedir.

 • Destek başvuruları, ödeme belgesi tarihinden sonraki 6 aylık süre içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılmaktadır.
 • Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili ülkede görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri tarafından onaylanmaktadır.
 • Faaliyetler yurt dışı şirketi tarafından gerçekleştirilirse şirketin ortaklığı oranında destek verilmektedir.
 • Faaliyetlerin sektörel bazda Ticaret Bakanlığınca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılır.
 • Faaliyetlerin Yatırım Teşvik Uygulamalarında 4., 5. ve 6. bölge illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 10 puan artırılır.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Gerekli Evrak Listesi

 • Başvuru Dilekçesi
 • Taahhütname
 • Tebligat Kanunu kapsamında KEP Adresi Beyannamesi
 • Başvuru Formu
 • Marka Tescili Danışman Firma Sözleşmesi
 • Marka Tescili Yurtdışı Başvuru (WIPO) Ödemesi
 • Marka Tescili Danışmanlığı Hizmet Faturası
 • Marka Tescili Danışmanlığı Ödeme Belgesi
 • Uzman talebine istinaden gerekli mali veriler.
 • Sermaye Paylarını gösteren ticaret sicil gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Kapasite Raporu
 • Fatura aslı
 • Yurtdışı Marka Tescil Belgesi  ya da başvurusu ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış marka tescil belgesi ya da başvurusunun ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tescil veya başvurusuna ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.)
 • Yurt içi marka Tescil Belgesi

Söz konusu evrakların dışında ihracatçı birliklerinde dosyanızı inceleyen uzmanlar ek belge talebinde bulunabilirler. Yurt dışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında son başvuru süresi ilk ödeme belgesi tarihi itibariyle altı aydır. Süre zarfında başvurusu tamamlanmayan firmalar destekten faydalanamaz. Bu nedenle başvuru süreleri önem arz etmektedir.

Kaynak:

https://ticaret.gov.tr/ Devlet Yardımları Rehberi

https://www.immib.org.tr/ Devlet Yardımları

SMMM Kamil İPEK – 12.05.2020

kamil.ipek@vergi360.com

 

Share.

About Author

Kamil İPEK

Yorum Bırak