Elektronik ortamda düzenlenen muhasebe fişlerine ilişkin kılavuz / Berker Bostancı

Google+ LinkedIn +

Gelir İdaresi Başkanlığının; e-Defter sitesinde yer alan ve “Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine ilişkin Kılavuz” yer almaktadır. Bu kılavuzda;

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 4.4 bölümünde; e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin “e-Defter berat dosyaları’’ ile birlikte “Muhasebe Fişler’’ inin kağıt veya elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilmiş 7 inci maddesinde uygulamaya yönelik açıklamanın Gelir İdaresinin sitesinde gerekli açıklamanın yapılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

E-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından elektronik ortamda oluşturulan Muhasebe Fişlerinin kılavuzda belirtilen içeriklerin yer alması gereken asgari bilgiler dosya formatı ile bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi sırasında uyulacak teknik usul ve esaslar ile düzenlenmesi gereken fişlerin nevileri (tahsil/tediye/mahsup fişleri) ile Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde muhasebe fişlerinin yetkililer tarafından imzalanması halinde 45 gün içinde, yetkililer tarafından onaysız olmaları halinde 10 gün içinde muhasebe kayıtlarının yapılması gerektiğine ilişkin düzenlemenin mevcut olduğu belirtilmiş olup, Muhasebe Fişlerinin hazırlanması ve onaylanması esaslarına bahse konu hususlara kılavuzda yer verilmiştir.

Bahse konu kılavuzu aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Elektronik_Muhasebe_Fisi_Kilavuzu_30042020.pdf

Hürses I 09.05.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak