Sosyal Medya Danışmanlığı ve Vergilendirilmesi / Can Türker

Google+ LinkedIn +

Sosyal medya danışmanlığı hayatımıza son yıllarda giren bir danışmanlık hizmet türlerinden biri olup, son zamanlarda özellikle ünlü kişi ve markaların çokça başvurduğu bir sosyal medya yönetimi işidir. Genelde bu işi yapan kişide sosyal medya uzmanıdır.

Peki sosyal medya uzmanı kimdir?

Sosyal medya uzmanı belli bir tecrübe ve donanıma sahip olan, kısıtlı argümanla kurum ya da markanıza maksimum fayda kazandıran kişidir. Sosyal medya uzmanı elindeki materyalleri en iyi ve kendine özgü bir şekilde kullanmakla sorumludur.

İçerisinde bulunduğumuz dijital dünyada markaların konumlanması ve aynı zamanda rekabet edebilmesi için durağan olmayan bir yapıya sahip olması gerekir. Kısaca aktif ve dinamik bir yapı gereklidir. Bu noktada sosyal medya uzmanı ilk olarak bir strateji belirler ve bu stratejiyle markanızı konumlandırır daha sonra edinilen bu konumun korunması, rekabete uyum sağlaması ve dinamik bir yapıyla sürekli yükselmesi için çaba gösterir.

Sosyal medya uzmanı ne iş yapar?

Sosyal medya uzmanlarını tek bir işle sınırlamak mümkün değildir. Temsil ettikleri kişi ya da kurumların sosyal medyadaki stratejilerini oluşturur, sanal ses tonu yani iletişim dilini tespit eder ve en etkili şekilde kullanır.

Sosyal medya uzmanı günden güne yükselmekte olan sosyal medya satın alma davranışları konusunda da başarılı bir gözlemci olmak zorundadırlar. Kişi ya da kurumun hangi mecralarda yer alması gerektiğini, potansiyel takipçi ya da müşterilerin nerede bulunduğunu, hangi mecralardaki hareketlerin geri dönüş ya da doğrudan satın alma ile sonuçlanabileceğini analiz ederler.

Sosyal medya uzmanları birer kriz yöneticisidir. En ufak müşteri şikayetinden, en sansasyonel skandala kadar, temsil ettikleri kişi ya da kurumun en az hasarla durumdan sıyrılmasına çalışır, kamuoyuna gerekli duyuruları yapar, duruma göre belirlenecek ses rengi ve üslupla hitap eder.[1]

Bu durumda sosyal medya uzmanın yaptığı bu işlemler sosyal medya danışmanlığı adı altında yapılmaktadır. Vergi idaresi sosyal medya danışmanlığı işinin nasıl vergilenmesi gerektiğini aşağıda yer alan özelgeyle açıklamıştır;

Tarih: 21.02.2020

Sayı: 51421814-120[37-2019/5]-E.5817

Özet

“Vergi mükellefi olan ya da olmayan kişi veya kurumlara ait, facebook, instagram ve diğer sosyal medya araçlarında hesaplar oluşturup, bu hesaplarda görseller, reklam filmleri ve video paylaşımları yaparak takipçi sayılarının arttırılması, takibi, yönetimi işini yaparak ve vermiş olduğunuz hizmet karşılığında sosyal medya yönetimi (sosyal medya danışmanlığı) adı altında fatura düzenlediğiniz belirtilerek, düzenlemiş olduğunuz faturalarda gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

I-GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. Ticari faaliyet bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup bir gerçek kişinin ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olması için faaliyetin ticari bir organizasyona bağlı olarak yürütülmesi ve devamlılık arz etmesi gerekmektedir.

…………………vergi mükellefi olan ya da olmayan kişilere vermiş olduğunuz sosyal medya hesaplarının takibi ve yönetimi hizmeti Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

Bununla birlikte, sosyal medya danışmanlığı (sosyal medya yönetimi) hizmeti verdiğiniz kişiler tarafından bu kapsamda tarafınıza yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.

Ancak, özelge talebinde belirttiğiniz “sosyal medya hesaplarında reklam filmi yayınlama” hizmeti 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında kapsamındaki internet ortamında verilen reklam hizmeti veya reklam hizmeti verilmesine aracılık hizmeti ise bu kapsamda Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında
sayılanlarca tarafınıza yapılan ödemeler üzerinde %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

 

II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.2.) bölümünde tam tevkifat uygulamasına ilişkin işlemler, (I/C-2.1.3.2) bölümünde de kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

Buna göre, sosyal ağlar (facebook, twitter, instagram v.b.) üzerinden sayfalar, hesaplar oluşturup bu hesaplarda görseller ve reklam filmi video paylaşımı yaparak verdiğiniz reklam hizmeti ve sosyal medya yönetimi, sosyal medya danışmanlığı hizmeti 3065 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV’ye tabi olup KDV Genel Uygulama Tebliğinde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasında
sayılmayan bu hizmete ilişkin hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

———————–

[1] http://www.yazilimnet.com/tr/blog/15/sosyal-medya-uzmani-nedir- erişim tarihi 21.02.2020

Hürses I 24.02.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak