Ticari ve Mesleki Kazançların Tespitinde Binek Otomobili Gider ve Amortismanlarında Sınır

Google+ LinkedIn +

311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı ile binek araçlarla ilgili vergisel durum esasları belirlendi.

Kira gideri sınırı, Kdv Ötv gider yazma sınırı, taşıt gideri sınırı, amortisman bazı sınırı gibi rakamlar aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 1 (1)

Yıl Kira Gideri Sınırı (TL) KDV & ÖTV Gider Yazma Sınırı (TL) Taşıt Gideri Sınırı (%) Amortisman Bazı Sınırı (KDV & ÖTV Gider, TL) Amortisman Bazı Sınırı (KDV & ÖTV Maliyet, TL)
2019 5.500,00 115.000,00 % 70 135.000,00 250.000,00
2020 5.500,00 140.000,00 % 70 160.000,00 300.000,00

Amortisman bazının tespitinde, otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınmaktadır.

2020 yılında dikkate alınacak tutarlar 310 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle açıklanmıştır.

Kaynak: (1) https://www.pwc.com.tr/ticari-ve-mesleki-kazanclarin-tespitinde-binek-otomobili-gider-ve-amortismanlarda-sinir

Share.

About Author

Yorum Bırak