Kuyumcular için fatura düzenleme sınırı / Berker Bostancı

Google+ LinkedIn +

Kuyumcu, Sarraf ve Kıymetli Maden ile Taşların Satış Faaliyetlerinde Bulunan Mükelleflerin Bu Faaliyetleri Nedeniyle Düzenlemeleri Gereken Fatura Had Tutarının Belirlenmesi.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve taşlar ile bunların mamul eşya satışları bakımından Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve her yıl için belirlenen fatura düzenleme mecburiyeti getirilen haddin 3 katı tutarını aşan satışları için fatura düzenlemeleri gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Bahse konu mükellefler belirlenen haddin altında kalan satışları için yazar kasa satış fişi düzenlemeleri zorunlulukları devam etmektedir.

2020 yılında, bu nevi faaliyette bulunanların, yapacakları (1.400,00 TL x 3) 4.200,00 TL’yi aşan satışları için fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

Yukarıda tadat edilen faaliyetlerin yanında başka konularda faaliyette bulunan mükelleflerin, başka faaliyetleriyle ilgili satışları nedeniyle düzenlenmesi gereken faturalar için, VUK 232/2 fıkrasında belirlenen haddin aşılması halinde (2020 yılı için 1.400,00 TL), bu faaliyetleri içinde fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

(Resmi Gazete: 04.01.2020 tarihli 30998 sayılı)

Hürses I 01.02.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak