Bir Özelge: Nakliye Dahil Ağaç ve Orman Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması

Google+ LinkedIn +

T.C.KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

57062627-130-E.14601

16.07.2019

Konu

:

Nakliye Dahil Ağaç ve Orman Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.

İlgi

:

… tarihli özelge talebiniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ağaç ve orman ürünleri imalat ve satışı faaliyetinize yönelik tevkifata tabi ağaç ve orman ürünleri tesliminde “nakliye dahil” fatura düzenlenmesi durumunda tevkifatın nakliye dahil toplam tutar üzerinden mi, yoksa nakliye bedelinin ayrıştırarak sadece ağaç ve orman ürünleri üzerinden mi yapılacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu,

-24/a maddesinde, teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderlerinin KDV matrahına dahil olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin; ” I/C-2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi bulunmaktadır.

Bu çerçevede, satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri KDV matrahına dahil olduğundan nakliye dahil düzenlenen faturada gösterilen toplam tutar üzerinden KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

GİB

Share.

About Author

Yorum Bırak