Yatırımlarda devlet yardımları uygulamalarında sürelerin uzatılması / Berker BOSTANCI

Google+ LinkedIn +

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yer Alan İndirimli Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi İade Uygulama Sürelerinin Uzatılması.

Cumhurbaşkanının 1950 sayılı kararıyla;

– İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunun Geçici 37’nci maddesindeki 2019 yılı olan süre, bu kararla 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edileceğine ilişkin süre uzatımına karar verilmiştir.

(Katma değer vergisi kanunun geçici 37’nci maddesine göre; Asgari 50 milyon TL tutarında sabit yatırım yapanlara bu teşvik uygulanmaktadır.)

– 15.06.2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım harcamalarına ilişkin olarak indirimli kurumlar vergisi kapsamında yatırım katkı oranları ve yatırıma katkı tutarlarının kullanımı yönünden sağlanan avantajların 2020, 2021 ve 2022 yıllarında uygulanmasına bu karar ile verilmiştir.

Bu karar 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

(Resmi Gazete: 30.12.2019 tarihli 30994 sayılı)

Hürses I 18.01.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak