Tazminata İstisna Geldi

Google+ LinkedIn +

Hazine ve Maliye Bakanlığı‘nın Gelir Vergisi Genel Tebliği‘yle, torba yasayla getirilen vergi istisnaları uygulamalarına açıklık getirildi: 

● Kamu kurum ve kuruluşları hariç THK veya kanuni ya da iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen pilotlara, kabin memurlarına 1 Şubat 2019’dan itibaren aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna edildi. 

● Sigortalı işsizlere işsiz kaldıkları dönem için belirtilen süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri ile işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işverenin 1 ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında ödenen tazminat istisna kapsamında değerlendirildi. 

● 27 Mart 2018‘den önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla red ve iade edilecek. Yeni başvurularda 1 Ocak 2014‘ten önceki dönemler zaman aşımına uğradığından, bu dönemlere ilişkin başvurular kabul edilmeyecek.

Vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde 2018’e ilişkin olup 2019’da ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 250 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecek..

Takvim Gazetesi | 16.03.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak