4/A Sigortalısı ve Hastalık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği / Didem Okur

Google+ LinkedIn +

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar 5 4/a ve 4/b sigortalısının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, “hastalık” olarak tanımlanmıştır.

4/a sigortalılarının hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğramaları halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. (5510 sayılı Kanun madde 18/1-b, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 40/ 1-b) Yani 4/a sigortalıları hastalık nedeniyle iş göremezliğin ilk 2 günü için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan işgöremezlik ödeneği alamazlar.

Aydınlık | 25.02.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak