Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları

Google+ LinkedIn +

Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları.

ÖZET           :     Borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 2018 yılı için 31.12.2018 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları ilan edildi.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 31.12.2018 tarihi itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 Şubat 2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 505 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2018 tarihinde yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları yer almıştır.

04.02.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak