İşyerinde Yıldırmayı İspat Yükü İşçiye Aittir / Didem Okur

Google+ LinkedIn +

■ Üç yıldır kurumsal bir şirkette çalışmaktayım. Ruh sağlığım bozuldu, ne yapmalıyım?

İşyerinde yıldırma, bezdirme (mobbing) iddiasını ispat etmekle yükümlü olan işçidir.
Yargıtay da kararlarında bu hususu vurgulamaktadır: “Her ne kadar davacı vekili tarafından dava dilekçesinde davacının fesih iradesinin bulunmadığı, iş akdine son verilmesinin işveren tarafından planlandığı ve bu sebeple kendisine mobbing uygulandığı iddia edilmiş ise de bu husus davacı tarafından ispat edilememiştir. Zira davacı tanıklarından …, davacı ile aynı işyerinde çalışmayıp duyuma dayalı bilgi sahibidir. Diğer tanık … da benzer şekilde farklı bankada çalışmakta olup davacının herhangi bir psikolojik baskıya maruz kaldığına şahit olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla mobbing iddialarının davacı tarafından ispatlanamadığı ve işten çıkma teklifinin davacıdan gelmesi nedeniyle iş sözleşmesinin ikale ile sona erdiği kabul edilmelidir. Dosyada ikale teklifine ilişkin davacının iradesinin sakatlandığına dair herhangi bir delil bulunmadığı, ikale teklifinin işçiden gelmesi karşısında işverence ek bir menfaatin sağlanmasına gerek olmadığı hususları da birlikte değerlendirildiğinde ikale sözleşmesinin geçerli olduğu konusunda da ihtilaf yoktur. Bu durumda davanın reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.” (Yargıtay 22. H.D. 2018/8116 E. 2018/15946 K. 26.06.2018 T.)
Yıldırmayı ispat konusunda aynı işyerinde çalışan ve görgüye dayalı bilgi sahibi tanıkların ifadeleri ile yıldırmaya uğrayan işçinin bu nedenle gördüğü tedaviye ilişkin kayıtlar delil olarak kullanılabilir.

Aydınlık | 28.01.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak