Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi

Google+ LinkedIn +

Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi.

     T.C.

                               SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                                            Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

sayı : 99779835-202.99-E.239234                                                                    04/01/2019

Konu : Nevi Değişikliği, Devir, Intikal Ve Aracı Giriş Işlemlerinin Internet Ortamından Gönderilmesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri Bildirgesi” başlıklı 27 nci maddesinde,

Bu defa, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmıştır.
“İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun I I inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır.” denilmek suretiyle, gerek yasal süresi içerisinde gerekse yasal süresi dışında Kuruma gönderilen işyeri bildirgelerine ilişkin bildirimlerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiş olup, buna bağlı olarak yasal süresi geçmiş işyeri bildirgelerinin de işverenlerce internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış ve konuya ilişkin hususlar 14/9/2018 tarihli, 11899985 sayılı Genel Yazımız ile açıklanmış idi.

İşverenlerce sisteme girilen tescil kayıtları sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince işyeri tescil ekranlarında bulunan “İnternetten Verilen Değişiklik İşlemleriNevi/Devir/İntikal/Aracı Giriş İşlemleri” menusu vasıtasıyla onaylanmak suretiyle işleme alınacaktır.

Bilgilerini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.

(09.01.2019)

Share.

About Author

Yorum Bırak