2019 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Belirlendi.

Google+ LinkedIn +
Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2018
Resmi Gazete No: 30642 (3. Mükerrer)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki “2018 yılı için 11.400 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2019 yılı için 14.100 TL” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

GİB

Share.

About Author

Yorum Bırak