Fiili Hizmet Gün Kazanımı Aylık Bağlama Oranı Artırıyor / Vedat İlki

Google+ LinkedIn +

2008/Ekim sonrası malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesaplanmasında ;

Aylık= Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı

formülü kullanılmaktadır.

Ortalama aylık kazancın hesaplanmasına esas günlük kazanç; sigortalının 2008/Ekim sonrası güncellenmiş prime esas kazanç toplamının yine 2008/Ekim sonrası toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi (Günlük Kazanç= Güncellenmiş Prime Esas Kazançlar Toplamı /2008/Ekim sonrası Gün Sayısı) suretiyle tespit edilmektedir.

Ortalama günlük kazancın (OGK) hesabına ilişkin formülde yer alan toplam prim ödeme gün sayısına 5510/40 ıncı maddesi kapsamında verilen fiili hizmet süresi zamları dahil edilmeyecektir.

Fiili hizmet süresi zamları toplam prim ödeme gün sayılarına ilave edildiğinden, sigortalıların

 

Ø  2000 yılı öncesi,

Ø  2000-2008/Eylül

Ø  2008/Ekim sonrası hizmetleri için hesaplanan aylık bağlama oranlarını etkilemektedir.

 

Kısmi aylıkların hesaplanmasında;

 

Ø  2000 yılı öncesi ,

Ø  2000-2008/Eylül dönemi toplam prim ödeme gün sayılarına,

Ø  2008/Ekim sonrası kısmi aylığın hesaplanmasında ise hem 2008/Ekim sonrası gün sayısına hem de toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir.

 

Örnek:

 

Sigortalının 1/1/1985-31/12/2012 süresinde 9200 prim ödeme gün sayısı bulunmakta olup,

 

Ø  2000 öncesi gün sayısı 4850,

Ø  2000-2008/Eylül arası gün sayısı 3150,

Ø  2008/Ekim sonrası gün sayısı ise 1200 gündür.

1200 günün tamamı fiili hizmet süresine tabi olup, bu döneme ilişkin FHSZ 1200 x 90 /360 = 300 gündür.

 

Sigortalının 2008/Ekim sonrası güncellenmiş kazançlar toplamı 95.000 TL’dir.

Buna göre;

Sigortalının toplam prim ödeme gün sayısı: 9200 + 300 (FHSZ) = 9500

2000 öncesi gösterge rakamı: 15175

2000 öncesi aylık bağlama oranı: % 50 + 18 = % 68

2000 öncesi döneme ilişkin kısmi aylık: Eski Tam Aylık x 4850/9500

2000-2008/Eylül dönemi aylık bağlama oranı: % 66,5

2000-2008/Eylül dönemi kısmi aylık: Yeni Tam Aylık x 3150/9500

2008/Ekim Sonrası Günlük Kazanç: 95.000 / 1200 =79,17

Aylık Kazanç: 79,17 x 30 = 2.375,10

Aylık Bağlama Oranı: 9200 + 300 = 9500/360 = 26,38 x % 2 = % 52,78

Aylık: 2375,10 x % 52,78 = 1253,58

2008/Ekim Sonrası Kısmi Aylık =1.253,58 x 1500 (1200+300)/9500 = 197,93 TL şeklinde hesaplanacaktır.

Alitezel | 13.11.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak