Doğum için rapor parası alan işçi, işsizlik ödeneği alabilir mi? / Didem OKUR

Google+ LinkedIn +

-Çalıştığım işyerinden son üç yılda 800 gün sigortalı olup doğumdan önce 120 gün primi yatan bir işçiyim. 16 haftalık doğum raporum dün bitti. Doğum rapor paramı aldım. Ancak işverenim beni doğum raporum bittikten sonra işten çıkaracağını söyledi. İşsizlik maaşına hak kazanabiliyor muyum? Doğum raporu süresince yatmayan sigortam işsizlik maaşını almama engel oluyor mu?

Daha önce de açıkladığımız gibi kadın işçi, doğumdan önceki ve sonraki sekiz hafta (toplamda 16 hafta) çalıştırılmaz ve bu süreye ilişkin ücreti de kendisine ödenir. Kendisine ücret ödenen işçi için sigorta primleri de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir ve ödenir.

Öte yandan, 5510 sayılı kanun, hamile işçiye (ve 4/b sigortalısına) analık haline bağlı iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi imkanı öngörmektedir.(madde 16/2)

Gebeliğin başladığı tarihten doğumdan sonraki sekiz (çoğul gebelik halinde 10) hafta sonuna kadar geçen süredeki gebelik ve analık halleriyle ilgili rahatsızlık ve engellilik, analık hali kabul edilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nda, hastalık nedeniyle işçinin çalışmadığı günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici işgöremezlik ödeneğinin işçilerin ücretinden mahsup edileceği düzenlemiştir.

Bu durumda, işverenin, geçici iş göremezlik ödeneğini mahsup ettikten sonra işçinin ücretinden kalan kısmı, analık halindeki işçiye ödemesi ve bu kısım için sigorta primini yatırması gerekir.

Ancak işveren, kadın işçinin geçici işgöremezlik ödeneği aldığı sürede ücret ve dolayısıyla sosyal güvenlik primlerini ödemezse, işçinin iş sözleşmesine son verilmesi halinde, iş ilişkisi sona ermeden önceki son 120 gün prim ödenmesi şartı gerçekleşmediğinden işsizlik ödeneğinden yararlanamama riski doğmaktadır. İşsizlik Sigortasının Uygulanmasına İlişkin 3 No’lu Tebliğ bu konuya ilişkin bir düzenleme içermektedir. Bu düzenlemeye göre; hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar,ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, prim yatırılmayan süreler için … 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz.(madde 2/son) Bu şekilde işçi işsizlik ödeneğinden yararlanabilir. Bu konuda bir uzmanın görüşüne başvurmak ayrıca önemlidir.

Share.

About Author

Yorum Bırak