İŞKUR işbaşı eğitiminde hangi haklar var? / İbrahim IŞIKLI

Google+ LinkedIn +

İşbaşı eğitim programı, İŞKUR tarafından yürütülen önemli programlardan biri. İstihdamın artırılması ve nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı eğitim programı ile bir yandan tecrübesiz gençlere iş deneyimi kazanma fırsatı verilirken öte yandan işletmelere de kendi kurum kültürlerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek çalışanlar yetiştirme imkanı veriliyor.

Katılımcı hem uygulama yaparak iş deneyimi kazanıyor hem de işyerinin işleyişini görme fırsatı yakalıyor; üstelik program süresinde ücretini de İŞKUR’dan alıyor.

İşbaşı eğitim programı, en az iki sigortalı çalışanı olan ve İŞKUR’a kayıtlı işyerlerinde uygulanıyor.
İşveren başvuru üzerinde program açılıyor. İşveren, program katılımcısını kendi bulabileceği gibi İŞKUR’dan da talep edebiliyor. Bu hak aynı zamanda katılımcılar içinde geçerli; isteyen programa katılacağı işyerini kendi bulabiliyor ya da İŞKUR’dan işyeri bulmasını isteyebiliyor.

Program başvurusu kabul edildikten sonra programın uygulanacağı işyeri, sözleşme imzalanmadan önce ziyaret ediliyor.

İŞKUR personelinin yapacağı ziyaretlerde iş sağlığı ve güvenliği, katılımcının program konusu mesleği öğrenmesini sağlayabileceği ortam olup olmadığı ve program sorumlusunun işyerinde fiili olarak çalışıp çalışmadığına bakılıyor.

İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilmesi mümkün oluyor.

Program Süresi Ne Kadar?

İşbaşı Eğitim Programı, sektörlere göre ve özellikli mesleklere göre farklı sürelerde uygulanabiliyor.

Genel olarak bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulama yapılıyor.

Ancak geleceğin önemli meslekleri olan ve sektör ihtiyacı olan mesleklerde bu süre 9 aya çıkıyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay oluyor.

Program süresinde günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere çalışma düzeni kuruluyor. Haftalık çalışma süresi ise 45 saat ve 6 günü aşmayacak şekilde kurgulanabiliyor.

Katılımcının Hangi Hakları Var?

İŞKUR programlarına katılan kişiler için günlük 61,65 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.
Ancak bu tutar öğrenciler için 46,23 TL, işsizlik ödeneği alanlar içinse 30,83 TL olarak uygulanıyor.

Geleceğin mesleklerinde düzenlenecek programlar içinse zaruri gider ödemesi 75 TL olarak uygulanıyor.

Kadın istihdamının arttırılması amacıyla katılımcı kadınlara çocuk bakım desteği veriliyor. Sanayi sektöründe düzenlenecek programlara katılan kadınlara 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği veriliyor.

İŞKUR programı süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödendiği gibi genel sağlık sigortası primi ödeniyor.

Dünya I 14.08.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak