Girişimci Gençlere Müjdeler Var / Cem Kılıç

Google+ LinkedIn +

Günümüzün en önemli sorunların-dan biri işsizlik, özellikle de genç işsizliği. Küresel olarak da yüksek düzeyde seyreden genç işsizliği ile mücadele açısından önemli politikalardan biri girişimciliğin desteklenmesi. Bu bağlamda, geçtiğimiz mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen önemli düzenlemelerden biri de girişimci gençlere yönelik teşvikti.

Söz konusu teşvik kapsamında, daha önce gelir vergisi istisnası sağlanan gençlere yönelik olarak 1 yıl süreyle sigorta prim desteği verilecek. Prim desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar geçtiğimiz hafta Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan genelge ile açıklandı. Bugünkü yazımda, 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan teşvikle ilgili detayları ele almaya çalışacağım.

Hangi gençleri kapsıyor?

Sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için üç temel kural söz konusu. İlk olarak, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasından faydalanıyor olmak gerekiyor. İkinci olarak, mükellefiyet başlangıç ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ancak 29 yaşını doldurmamış olmak şartı aranıyor. Üçüncü ve son şart ise 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ilk kez 4-b/1 kapsamında sigortalı olmak. Bununla birlikte, adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlanabilecek.

Teşvik şartları

Teşvikten yararlanabilmek için gerekli diğer şartların da SGK genelgesinde düzenlenmiş olduğu görülüyor.

Buna göre, işe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekiyor. Bununla birlikte, teşvikten yararlanacak gencin kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi de şart.

Diğer taraftan, genç girişimcinin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olması durumunda da teşvikten yararlanması söz konusu değil.

Teşvik süresi ne kadar? 

Prim teşvikinden yararlanan sigortalıların aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenmiş durumda.

Bununla birlikte, teşvikten yararlanma süresi tescil tarihinden itibaren bir yıl.

Tescil işlemi

Tescil işlemi için prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalının SGK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile arasındaki karşılıklı veri transferi aracılığıyla internet üzerinden genç girişimcilere verilen kazanç istisnasından faydalandığının sorgulanması gerekiyor.

Bu işlem sonrasında tescil işlemi gerçekleşmiş olacak.

Diğer taraftan, eğer teşvikten yararlanmak isteyen genç, karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar beklemek istemezse, bağlı bulunduğu vergi dairesinden alacağı kazanç istisnasından faydalandığına ilişkin belge ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurması gerekiyor.

Yersiz yararlanmaya dikkat!

Teşvikten yararlanan gencin, daha önce teşvikten yararlandığı halde sigortalılık bilgilerinde sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle teşvikten yararlandığı dönemlerde teşvik uygulamasından yararlanamayacak duruma düşmesi durumunda, söz konusu genç girişimcinin yararlanmış olduğu teşvikler iptal edilecek.

Bununla birlikte, prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının da tahakkuk ettirilmesi söz konusu.

Milliyet Gazetesi | 08.08.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak