Krizdeki İşyerine “Kısa Çalışma Ödeneği” / Resul Kurt

Google+ LinkedIn +

Birçok ülkede de olduğu gibi, ekonomideki daralma ve kriz dönemlerinde en fazla çalışanlar zarar görüyor.

Finansman ve kaynak sorunlarından dolayı işçilerin ücretleri hiç ödenemediği gibi eksikte ödenebiliyor. Veya işyerinde faaliyet kısmen yada tamamen durabiliyor.

Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, çalışılmayan süreler için işçiye ödenmektedir.

Kısa çalışma ödeneği, üç ayı geçmemek üzere İŞKUR tarafından ödenmektedir. Kısa çalışma ödeneğinde ekonomik durgunluğun dört sebebi olmalıdır, bunlar;

– Genel ekonomik kriz,
– Bölgesel kriz,
– Sektörel kriz,
– İşveren kaynaklı olmayan, öngörülemeyen ve dış etkilerden gelen zorlayıcı sebeplerdir.

***

İşveren Başvuru Yapmalı!

Kısa çalışma ödeneği işçilere doğrudan ödenmekte olup, kısa süreli zorlayıcı sebeplerin üç ayla sınırlı olmak üzere karşılanmasını hedeflemektedir.

Zorlayıcı sebeplerin neler olduğu konusunda işveren ispatlayıcı belgeleri İŞKUR’a sunmak zorundadır. Bu anlamda kısa çalışma ödeneğinin ödenebilmesi öncelikli olarak işveren yazılı başvuru yapmalıdır. Bu başvuru, Kısa Çalışma Talep Formu ile yapılabilir.

İŞKUR, işverenin yaptığı başvuruyu değerlendirdikten sonra gerçekten etkileyici bir durum olduğunu tespit ederse kısa çalışma ödeneği verecektir.

***

Genel Sağlık Sigortası Primleri de Ödenir!
Kısa çalışma ödeneğinin yanında işçilerin genel sağlık primleri de ödenir. Bu imkanlardan yararlanılabilmesi için;

– İşverenin başvurusunun uygun bulunması,

– İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

– İşveren tarafından ilan edilen kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekir.

***

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar?

Kısa çalışma ödeneği, çalışanın son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu tutar günlüktür. Kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.

2018 yılı için hesaplanacak olursa, son 12 ayda asgari ücretle (2,029,50 TL) çalışan biri için ödenecek miktar 1.208,46 TL’dir.

Son 12 ayda 5.000 TL ile çalışan bir kişi içinse kısa çalışma ödeneği 3.021,14 Türk Lirasıdır.

Star Gazetesi | 03.08.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak