SGK borcu olanlar fırsatı kaçırmasın / Süleyman DEMİR

Google+ LinkedIn +

Kamu Borçlarının yapılandırma süresi 27 Ağustos 2018 tarihine uzatıldı.

Milyonlarca insanı ilgilendiren vergi ve prim affının son günlerindeyiz. 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmasıyla başlayan 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”dan faydalanmak için son başvuru süresi 31/07/2018 tarihinden 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşların devlete olan vergi, prim, idari para cezası ve benzeri borçlarını kanun kapsamında yapılandırmaları için son hatırlatmaları yapmakta yarar görüyoruz.

Daha önceki borç aflarında olduğu gibi, bu afta da anapara affı söz konusu değil. Ana paradan kaynaklanan gecikme cezası gecikme faizi ve benzeri fer’ilerinden vazgeçiliyor. Onun yerine ana para tutarları Yİ-ÜFE ile güncelleniyor.

Peki, 2018 SGK prim affı hangi borçları kapsıyor? Öncelikle borcun 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olması gerekiyor. Yine, borcun 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmesi ve 18 Mayıs 2018 tarihine kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olması gerekiyor.

Af kapsamındaki SGK borçları:

• Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
• İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi,
• 2018 Mart sonuna kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta,
• İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
• Bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
• Kurum tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları af kapsamında değerlendirilecek.

Borçlular, 31 Temmuz mesai bitimine kadar SGK il müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuracaklar. Borçlar peşin ödenmesi halinde yurtiçi ÜFE ile güncellenmiş anapara olarak ödenecek. Ancak borçlar 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitler halinde de ödenebilecek. Taksitler halinde ödenmesi durumunda peşin ödenecek tutara aşağıdaki katsayılar uygulanacak.

1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

Bulunacak tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. SGK borçları peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebiliyor. Taksit yapılması halinde, ilk taksiti ağustos ayında olmak üzere ve ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenecek.

Peki, GSS prim borçları affediliyor mu?

Bu kişiler için ayrı bir düzenleme getiriliyor. 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borçları 2018 sonuna kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Yani, GSS prim borçları, enflasyon oranında güncellenmeyecek. Aslı ödenmesi halinde gecikme cezası ve zamlarından vazgeçilecek.

Bu borçlular eğer 5510 sayılı kanunun 67’nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, 2018 Mayıs ayı öncesi prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacak.

Süleyman DEMİR

Dünya Gazetesi – 01.08.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak