Eski Devlet Memuru Avantajlı Alt Sınır Aylığı Koruması / Vedat İlki

Google+ LinkedIn +

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur olan, Emekli Sandığı’na tabi  emekliliklerinde de alt sınır aylığı uygulamasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

01/07-31/12-2018 ARASINDA KULLANILACAK KATSAYILAR

MEMUR MAAŞ HESAPLAMALARINDA KULLANILAN  KATSAYILAR
Yıl / Ay Aylık Katsayı Yan Ödeme Katsayısı Taban Aylık Katsayısı
1 Temmuz 2018 0,117940 0,037402 1,846100

 

5434 sayılı Kanun’un Ek 19. maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesi gereğince haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak memurlara bağlanacak emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının alt sınırı, 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanarak  emekli aylığı tutarı kadar olur.

Gösterge aylığı 520 0,117940 61,33
Ek gösterge aylığı 0 0,117940 0,00
Kıdem aylığı 500 0,117940 58,97
ÖHT 1120,43 0,55 616,24
Taban aylığı 1000 1,846100 1.846,10
Toplam EKEK 2.582,64
EMEKLİ AYLIĞI ABO:50+30=80 EKEK*0,80 2.066,11
EMEKLİ AYLIĞI 2.066,11
%4 EK ÖDEME 82,64
EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ 2.148,75

 

Ekim 2008/ öncesi iştirakçi  olan  emekli  kamu görevlileri için ödenmesi gereken asgari emeklilik aylığı tutarını göstermektedir.

EMEKLİ SANDIĞI’NDA DUL VE YETİMLERE BAĞLANACAK ALT SINIR AYLIK

Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar ise hesaplanan emekli aylığı alt sınır tutarının;
a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından, 2.148,75
b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise %90’ından, 1.933,88
c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise %80’inden az olmaması gerekiyor. 1.719,00

 

Alt sınır aylığının bir veya iki hak sahibi dul ve yetime ödenmesi gerekirse hesaplama tabloda belirtilen tutarların dul ve yetimlere aylık bağlama oranında hesaplanmayacak olup ödenmesi gereken tutarın tamamı oranlama suretiyle dul ve yetimlere dağıtılacaktır.

Eski Memurların Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Aylık Dağılımı ve Alt Sınırlar
Dul ve Yetimler Toplamda Ödenecek Aylık Alt Sınırı (TL) Eşe bağlanacak aylık (TL) 1.Yetime bağlanacak aylık (TL) 2.Yetime bağlanacak aylık (TL)
Sadece eş varsa %80 1.719,00 1.719,00
Sadece bir yetim varsa %80 1.719,00 1.719,00
Eş ve bir yetim varsa %90 1.933,88 1.289,25 644,63
İki yetim varsa %90 1.933,88 966,94 966,94
Eş ve iki yetim varsa %100 2.148,75 1.074,38 537,19 537,19

 

5510 sayılı Kanun’un 55. maddesi gereğince 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamamaktadır.

Hak sahibi kimselerin aylıkları ise hak sahibi bir kişi ise hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamamaktadır.

Bu durumda da 5510 ile 5434 Kanun  yönünden alt sınır aylığının hesabında özellikle tutarları yönünden 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlara açısından ciddi bir fark ortaya çıkmaktadır.

Alitezel | 06.07.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak