E-defterde son gün

Google+ LinkedIn +

Bilindiği üzere 20.04.2018 tarih ve 103 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nin 3 üncü bölümü ile;
30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve
imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken
“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatıldığı
duyurulmuştu.

Mezkûr Tebliğ ve 103 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin ilgili açıklamaları birlikte
değerlendirildiğinde; 30.04.2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gerekip
04.06.2018 günü sonuna kadar süresi uzatılan elektronik defter ve berat dosyalarının ait olduğu aylar;

a) Gerçek kişiler için; Ocak/2018

b) Hesap döneminin son ayı Aralık/2017 olan normal hesap dönemine tabi tüzel kişiler için;
Aralık/2017 ve Ocak/2018,

c) Özel hesap dönemine tabi tüzel kişiler için; Ocak 2018,

Söz konusu  dönemlere ait e-defter işlemleri için 04.06.2018 bugün son gündür.

 

Share.

About Author

Yorum Bırak