İş ve Sosyal Güvenlik Dünyası Seçim Vaatleri Çare Olacak Mı? / Vedat İLKİ

Google+ LinkedIn +

Kanımca her parti lideri bu seçimde altın tepsi içinde vaatlerle seçmenin karşısına geçiyor.

Bozulan ekonomik trendler,çocuklarımızın eğitim problemleri,gençlerin ve kadınların işsizliği,engellilerin sorunu,emeklilerin geçim sıkıntısı,sağlık alanından beklenen yatırımlar,vergi ve yatırım alanında yeni düzenlemeler,memurların ek göstergesi,borçlanmalar,emeklilikte yaşa takılanlar,asgari ücretliler,yapılandırmalar 2023 kadar ülkeyi düzlüğe getirecek projeler,600 milletvekili ve dahası neler neler…

Ø  İşveren olup,Küçük ve Orta Ölçekliler için yapılandırma vadeleri uzun tutulması gerekir,düşük faizli krediler kullandırılmalı,rekabetçi piyasalarda büyük balık küçük balığı yutar felsefesine mağdur etmeden uzun vadeli koruyucu tedbirler alınmalıdır.

Ø  Asgari ücrette oy alma adına popülist söylemler değil,enflasyona yenik düşmeyen reel anlamda asgari ücret belirlenmeli,ülkemiz gerçeğinde asgari ücretin geçim standardına uygun hale getirilmesi gerekir.(Bekar ve Evli olarak)bunun içinde AGİ biraz daha yüksek tutulması gerekir.

Ø  Aile sigortası anlamında İLO yıllar önce bu söz verilmiştir.Aile sigortaları primsiz ödeme kapsamında ele alınır,bunlar sosyal yardım olarak düşük miktarlar içeriyor,bu rakamlar biraz yükseltilir,Asgari ücretli çalışana,Dul ve yetime,Geçinemeyen dar gelirli emeklilere aktarılır.

Ø  Ülkemizde artık istihdam için tüm sanayi işletmelerinin yoğun olduğu kentlerde Sanayi ve Teknoloji Meslek Edindirme Liseleri/Mesleki Yüksek Okullar devreye alınmalıdır.

Ø  Tübitak yeniden revize edilmeli,ülkemizin en iyi teknik üniversiteleri,mühendislik fakülteleri,tıp ve eczacılık fakülteleriyle işbirliği içinde İleri Fen ve Teknoloji liseleri 5 yıllık olarak kurulmalıdır.Bu liselerin mezunları için bu üniversitelere girmede başarı ve mezuniyet puanları dikkate alınmalıdır.

Ø  Kadın çalışan teşvikleri yeterince var bunları iş hayatında hayata geçirecek tedbirler ve düzenlemeler basit ,sade ve anlaşılır olmalıdır.Kreş yardımları vergisel kolaylığın yanında kadın çalışanların için hak haline getiren işverenlere de ödül gibi teşvikler sunulması gerekir.

Ø  Üretim bantları dönmezse ve kalite çemberi içinde üretim yapılmazsa,dış pazara ihracat hatlarınız açılmaz ise vaat ettiğiniz enflasyon ,büyüme oranında gelişme ve döviz girdisinde düşme olmaz.

Ø  Aşırı yüksek ücret vaadi ile ağızlara bir parmak bal çalsanız da,işveren kesimi yüksek ücret karşısında artan maliyet unsuru olarak sigorta primleri,dış pazarda rekabet gücünün zayıfladığını ileri sürer,o yüzden işletme kapasitelerine ve üretim hacimlerine göre işçilik ücretleri belirlenmesi daha mantıklı olacaktır.

Ø  7 Coğrafi bölgeyi kapsayan işletmeler için çare politikaları üretilmeli,bölgesel teşvikler bürokratik anlamda bezdirici değil,adeta özendirici olmalıdır.

Ø  Ülkemizde kayıt dışı öncelikle kayıtlı işyerlerinde değil,kayıt dışı yoğun olduğu sektörlerde denetime alınması gerekir.Bunun içinde sendikalı işyerleri profilleri ve ücret ortalamaları çıkarılmalı,sendikalı olma özendirilmeli,sendikalı işyerlerinde sıfır kayıtdışı yaratanlar için ek teşvikler uygulanarak üzerlerindeki ağır işçilik yükü alınmalıdır.

Ø  Hatta tek kişinin bile sendika düzeyin toplu iş sözleşmesinden yararlanma önü açılmalıdır.

Ø  Asgari ücretler yılda iki defa belirlenmesi kural olsa da son yıllarda tekli sistem benimsenmiştir.Bu yılda bekar asgari ücretli için vergisel anlamda koruma getirilmiştir.AGİ dahil açıklanan asgari ücret günün şartlarına göre revize edilmeli,vergi dilimleri ağır yükü çalışanların üzerinden alınması gerekiyor.

Ø  GSS zorunlu değil,isteğe bağlı olmalıdır.GSS tek tarife geçilmesi gerekir(Çalışanlar yönünden)

Ø  Ücretlilerin kıdem tazminatı her yıl karşılarına fon geliyor diye değil,sağlam temeller üzerine oturtulmuş kıdem tazminat kasası oluşturulması gerekir,bundan çalışanlar mağdur olmamalı.

Ø  İşyerleri kapanması durumunda işçilik alacakları ilk sırada yer almalıdır.

Ø  İşsizlik Sigortası miktarları artmıyor,işsizlik sigortası fonu ise şeffaflığını her  geçen gün kaybediyor,bunun için ayrıca denetim açısından bir formül bulunması gerekiyor,işsizlik fonundan kullanmayan işçi ve işverenlere belli oranlarda iade alma hakları verilmesi gerekiyor.

Ø  Ağır yük oluşturan SGK işveren payları düşürülmeli,teşvikler anlaşılır olmalıdır.(Basit ve uygulanabilir)

Ø  Küçük çiftçi ve Esnaf için SGK primleri 15 gün kendileri 15 gün Devlet tarafından yatırılması işlevi  tekrar hayata geçirilmelidir.

Ø  Kamu çalışanlarının özlük hakları düzenlenmesi gerekir

Ø  3600 ek gösterge yapılırken,geçmişte 2200 gösterge mağdurları unutulmaması gerekir.

Ø  Engelli istihdamında yaşanan sorunlar ele alınmalıdır.

Ø  İşsizlik sigortasında 360 gün hayata geçirilmesi yanında 120 gün kesintinin uygulama da yarattığı ikilem sonlanmalıdır.6-8-10 ay yerine 4-6-8-10-12 ay geçilmelidir.%50-%100 oranından işsizlik maaşı ödenmesi gerekir.

Ø  Kamu kariyer planlamaları yeniden ele alınmalıdır.

Ø  Fiili Hizmet süreleri yeniden gözden geçirilmesi ve yeni iş kollarının fiili hizmet statüsüne alınması gerekir.

Ø  Çalışma hayatı bilinçlendirilmesi artık ders konusu haline gelmesi gerekir.

Ø  Engellilere engel olan hane halkı geliri yeniden gözden geçirilmesi gerekir.Engelli maaşları da artmalıdır.

Ø  Sanatçı borçlanması gelmeli .

Ø  Kısa Vadeli Sigorta Konusu tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

Kısaca ilerleyen günlerde seçim rüzgarı ile gelmeyen başka baharlara ertelenen beklenen fakat yasalaşmayan,yasalaşan fakat sıkıntılara çare olmayan,önerdiğimiz halde yapılmayan birileri tarafından engellenen çalışma hayatını ilgilendiren yazılara da yer vereceğiz.

24 Haziran seçimleri de biter,vaatler yerini bulur mu göreceğiz.

Alitezel.com | 29.05.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak