Çay ve Fındıkta Gürcü İşçiye Çalışma İzni Muafiyeti Şart! / İbrahim IŞIKLI

Google+ LinkedIn +

Bahar aylarının sona ermesiyle birlikte Karadeniz’de çay tarımı yoğunluk kazanmaktadır. Yine ay aylarında Samsun, Ordu, Giresun illerinden başlayarak Karadeniz kıyılarında fındık mevsimi de başlamaktadır. Çay ve fındık tarımında çoğunlukla Gürcistan uyruklu yabancılar çalıştırılmaktadır.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde çay ve fındık tarımında çalışmak üzere ülkemize gelen Gürcü yabancıların, çalışma izni muafiyeti alarak çalışması zorunludur.

***
Başvuru elektronik sistemden yapılacak!

Çalışma izni muafiyetleri işlemleri iki aşamalı olarak yapılmaktadır.

İlk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işletime açılan Yabancı Uyruklu Mevsimlik İşçiler (YUMI-net) sistemi üzerinden elektronik başvuru yapılmalıdır. Bu sistemde Türkçe, İngilizce Gürcüce dil seçenekleri bulunmaktadır.

YUMI-net üzerinden pasaport/pasaport yerine geçen belge veya ulusal kimlik kartlarında yer alan kimlik bilgileri, varsa yabancı kimlik numaraları, ülkemizde vize/vize muafiyetiyle bulunanlar için ülkeye giriş tarihi, ülkemizde ikamet izni ile bulunanlar için ikamet izni başlangıç-bitiş tarihi bilgileri girilmelidir. Bu bilgiler girildikten sonra başvuru formunun tamamlanarak onaylanması ve bu formun bir çıktısının alınması gerekmektedir.

İkinci aşamada yabancılar, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte çalışacakları ilçelerdeki kaymakamlıklara müracaat etmeli ve çalışma izni muafiyet belgesi almalıdır.

Başvuru formunun yanında mutlaka vize/vize muafiyetiyle ülkemizde bulunanlar için pasaport veya pasaport yerine geçen belge, ulusal kimlik kartıyla ülkemize giriş yapmış olmaları durumunda ise ulusal kimlik kartı ve hudut kapısınca kendilerine verilen giriş çıkış belgesi, ülkemizde ikamet izni ile bulunan yabancılar için ise pasaport veya pasaport yerine geçen belge ve ikamet izni belgesi olmalıdır.

***
Çalışma izni muafiyeti 90 gün!

Çalışma izni muafiyeti alan Gürcü işçiler, belgede belirtilen süre kadar çay ve fındık bahçelerinde çalışabilirler. Çalışma izni muafiyet süresi bir yıl içerisinde en fazla doksan gündür. Bu sürenin aşılması durumunda çalışma iznine başvurulmak zorundadır.

Yasal sürenin aşılmasına rağmen çalışma izni olmaksızın çalıştığı belirlenen yabancılar hakkında kayıt tutulacak ve sınır dışı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Dünya Gazetesi | 28.05.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak