Emeklilik İçin Yaş Büyütmenin Faydası Yok / Ali ŞERBETÇİ

Google+ LinkedIn +

Emekli olmak için verdiğim. dilekçem kabul edilmesine rağmen sonradan emekli olamayacağıma dair yazı gönderdiler.

Sebebi de yaşı büyütmem. İşe başladıktan sonra askere erken gidebilmek için iki yaş büyütmüştüm. Emekli olabilmem için iki yıl daha beklemem gerektiğini söylediler. Mahkemeye versem emekli olamaz mıyım? M.A.T.

Yaşı büyüttüğünüz için emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru bir durum. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla ‘ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasaya aykırı olmadığı” belirtilmiştir. İlk işe başladığınızda kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli.

Primim azemekli olamıyorum. Toplu borçlanma hakkı var mı? A.Y.
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; a) Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri, b) Er, erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, c) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, d) Doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen öğrenim süreleri, e) Avukatlık stajı süreleri, f) Sigortalı iken tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutukluluk veya gözaltında geçen süreleri, g) Grev ve lokavtta geçen süreleri, h) Hekimlerin fahri asistanlık süreleri, ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, i) Kısmi süreli çalışanların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı borçlanma hakları bulunmaktadır. Bunların dışında maalesef toplu borçlanma gibi bir durum söz konusu değildir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Ne zaman emekli olabilirim? 5…288030 Nolu SMS 
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir..

Takvim Gazetesi | 16.05.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak