2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İnşaat Sektörünü İlgilendiren Değişiklikler

Google+ LinkedIn +
Tapu Harcı

Tapu harcı oranı konut ve işyerleri için binde 20’den binde 15’e düşürüldü.

Tapu işlemlerinde “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere “binde 15” olarak yeniden belirlendi. Sadece konut ve işyerlerinin tapu işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınmakta olan tapu harcı binde 15’e indirildi.

Konut Satışında Kdv

% 18 katma değer vergisi oranına tabi konutların teslimlerinde % 8 katma değer vergisi oranı uygulanacak.

% 18 katma değer vergisi oranına tabi konutların, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde % 8 vergi oranı uygulanacak.

Yapılan düzenleme sadece konutlar için geçerli olup, diğer taşınmazların tabi olduğu katma değer vergisi oranlarında değişiklik yapılmadı.

7104 sayılı  Kanun ile Yapılan Düzenlemeler

7104 sayılı Kanun  ile 06 Nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ( HAZİRAN 2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır ) ;

ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflercekatma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”  ifadesi eklenmiştir.

Örnek: Emlak alım ve satım ticareti ile uğraşmakta olan (A)  Ticareti A.Ş.’nin Katma Değer Vergisi mükellefi olmayan Bay (C) den 100.000.-TL ‘ye satın almış olduğu Arsayı, herhangi bir değişiklik yapmaksızın 06 Nisan 2018 tarihinden sonra 120.000.-TL’ye satmıştır. (Satın alan kişinin mükellef olup olmamasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.)

Yeni düzenleme ile bu durumda KDV hesaplaması şöyle olacaktır.

Arsa satış bedeli 120.000.-TL
Arsa alış bedeli 100.000.-TL
Fark 20.000.-TL
KDV matrahı 20.000.-TL
Hesaplanacak KDV (%18) 3.600.-TL
Toplam KDV dahil tutar 123.600.-TL

 

Not: Taşınmazın tabi olduğu KDV oranı uygulanacaktır.

 

Kat Karşılığı Arsa Teslimlerinde Arsa Sahibine Bırakılacak Konut Veya İşyerlerinin Maliyet Bedelinin Tespitinde Arsa Payı Dikkate Alınmayacaktır.

7104 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 27 inci maddesine eklenen altıncı fıkra ile arsa karşılığı inşaat işlerinde, teslime konu olan arsa payı ile konut veya işyerlerinin bedelinin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerlerinin Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutar olacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, arsa sahibine kalacak konut veya işyerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya işyerlerinin maliyet bedelinin tespitinde bu arsa payının dikkate alınmaması gerekmektedir.

Yapılan düzenleme, 06.04.2018 tarihinden itibaren yapılan teslimlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Vergi360

Share.

About Author

Yorum Bırak