Kamuda hizmet birleştirmesi ve kıdem tazminatı / Didem OKUR

Google+ LinkedIn +

İşçinin, bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum ya da sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malulluk aylığı ya da toptan ödeme almaya hak kazanması durumunda iş sözleşmesini sonlandırarak kıdem tazminatına hak kazanabileceği bilgisini önceki yazımızda paylaşmıştık.

Bugün bu noktada özellik gösteren bir durumu konuşacağız: Hizmet sürelerinin birleştirilmesini.

Bir süre memur olarak çalıştıktan sonra kamuda işçi statüsüne geçirilen kimselerin hizmet süreleri birleştirildiğinde, işçi yaşlılık veya malulluk aylığı ya da toptan ödemesini almaya hak kazanıyorsa, kıdem tazminatı memur ve işçi olarak geçirdiği sürelerin toplamı üzerinden hesaplanır ve son kamu işvereni tarafından ödenir. Yine kamuda farklı işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı da hizmet birleştirmesi yapılarak toplam süre üzerinden son işveren tarafından ödenir. (1475 sayılı İş Kanunu madde 14/4)

Özel sektörde ise, farklı işverenlere bağlı olarak, değişik işyerlerinde çalışan işçinin kıdem tazminatında ise işçinin farklı işverene bağlı olarak çalıştığı işyeri/işyerleri için çalışma süresi ayrı ayrı hesaplanır ve her bir işverenin kıdem tazminatı sorumluluğu işçinin kendisinde bağlı olarak çalıştığı süre ile sınırlı olur.

Aydınlık I 07.05.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak