Toptan ödeme almak amacıyla fesih ve kıdem tazminatı / Didem Okur

Google+ LinkedIn +

475 sayılı İş Kanunu’nun 142’üncü maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazandıran nedenlerden biri de “iş sözleşmesinin, işçi tarafından, bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malulluk aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi”dir.

İşçinin yaşlılık, malulluk aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla sözleşmeyi feshettiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için; aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır.

Yargıtay da,

1- İşçinin yaşlılık aylığı için tahsis talebinde bulunup bulunmadığı, bulunmuşsa yaşlılık aylığı bağlandığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu dosyası ile kayıtlarının;

2- Emeklilik nedeniyle iş akdini feshettiğine dair işverene bildirim yapıp yapmadığı, yapmış ise yaptığı tarihe ilişkin belgelerin, ilgili kurum ve taraflardan istenerek,alınacak cevap ve belge eklendikten sonra inceleme yapılması gerektiği görüşündedir. (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/14558 E. 2017/29080 K. 19.12.2017 T.)

Aydınlık I 04.05.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak