Kurumlar vergisinin sorunları / Bumin DOĞRUSÖZ

Google+ LinkedIn +

Hatırlanacağı gibi 2006 yılında 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (VUK) yerini 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu aldı. O günden bu yana yaklaşık 12 yıl geçti. Kanunun bir çok hükmü başarı ile yaşama aktarıldı. Ama bazı hükümleri aynı başarıyı sağlayamadı. Bu başarıyı sağlayamama bazı noktalarda idarenin anlayış ve tutumundan bazı noktalarda ise çelişkili içtihatlardan kaynaklandı. Özellikle transfer fiyatlandırması veya örtülü sermaye gibi bazı düzenlemeler ise şirketler dünyasında sıkıntılara yol açtı.

Pek çok temel kanun, Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu veya İhale Kanunu gibi temel kanunlar, günümüze kadar pek çok değişiklik geçirirken, onlara nazaran 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu -hükümetlerin izlediği politikalara göre istisna düzenlemesi ekleyen değişiklikler bir kenara bırakılırsa– çok az değişiklik geçirmiştir. Bu açıdan bakılırsa başarılı bir kanundur. Başarılı olmasını biraz da “ortak aklın” eseri olarak geniş katılımlı bir komisyon çalışmasına dayalı şekilde ve merhum Bakan Kemal Unakıtan’ın desteği ile Vergi Konseyi tarafından hazırlanmasına borçludur. Bu çalışmaya, Tasarı üzerinde son söz sahibi olan Maliye Bakanlığı pek az müdahale etmiş ve öylece Meclis’e sunulmuştur.

Ancak tabii ki, siyasal/ekonomik politikalardaki gelişmeler, teknoloji dünyasındaki ilerlemeler ve bunları yansıtan iş dünyası aktörlerindeki yapısal değişimler, Kurumlar Vergisi Kanununun da gözden geçirilmesi gerekli kılmıştır. En basitinden, Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girişinden sonra yeni bir Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş, OECD nezdinde BEPS diye adlandırılan bir takım kurallar benimsenmiş, sanal iş yeri gibi yeni oluşumlar ve giderek ağırlığı artan elektronik ticaret yeni bir ticaret şekli olarak karşımıza çıkmış ve sanal platformlar üzerinden ticaret yapılmaya başlanılmıştır.

Bütün bunları dikkate alarak İcra Komitesi Başkanlığını yürüttüğüm Vergi Hukuku Platformu (VEHUP), 5. Ulusal Kongresi’ni “KURUMLAR VERGİSİ SORUNLARI”na ayırmıştır. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin iş birliği ile düzenlenen toplantıya Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’da konunun önemine binaen desteğini esirgememiştir. Nitekim toplantının açılış konferansı, sayın Bakan tarafından verilecektir.

Toplantıda konular üç oturumda ele alınacak. İlk oturumun tartışma konuları şu şekilde;
İktisadi İşletme Kavramı ve İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesinde Sorunlar, (Prof. Dr. Erkan Aydın, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü)
Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki İstisnalarla İlgili Sorunlara Yargı’nın Bakış Açısı, (Ahmet Güler, İstanbul BİM 4. Vergi Mahkemesi Başkanı)
Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesinde Sorunlar, (Recep Bıyık, Yeminli Mali Müşavir, Price Waterhouse Coopers)

İkinci oturumun konuları ise aşağıdaki şekilde;

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları ve Sorunlar, (Prof. Dr. Mahmut Kaşıkçı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
İndirilebilecek Giderlerde Yaşanan Sorunlar, (Rıza Bilgiç, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürü)
Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi, (Dr. Bumin Doğrusöz, VEHUP İcra Kurulu Dönem Başkanı, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Mali Hukuk Öğr. Üyesi, Vergi Konseyi Üyesi,)

Üçüncü ve son oturumun konuları ise aşağıdaki gibi;

– Örtülü Sermaye Faizinde ve Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltmeye Bağlı Sorunlar, (Ahmet Cangöz, Yeminli Mali Müşavir, Deloitte Vergi Hizmetleri Lideri)
– Bölünme Müessesesinin Sorunları, (Dr. Ahmet Kavak, YMM, VEHUP Bilim ve Danışma Kurulu üyesi, E. Gelirler Başkontrolörü, Price Waterhouse Coopers Vergi Direktörü)
– İndirimli Kurumlar Vergisi ve Sorunları, (İbrahim Özdemir, ECOVİS DEĞER YMM A.Ş., YMM, E. Başhesap Uzmanı)

Meslek odalarının sayın başkanları ile mesleki derneklerin yöneticilerinin de katılması beklenen toplantı sonrasında, gerek tebliğlerde gerek her oturumun sonunda yapılacak tartışma bölümünde ortaya çıkacak sorunlar ile çözüm önerilerini saptayan bir Rapor hazırlanarak Bakanlığa ve Vergi Konseyi’ne sunulacak.

2 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’taki merkez binasında Doktora Salonu’nda yapılacak olan toplantı saat 10’da başlayacak ve tüm gün sürecek. Toplantı ilgilenen herkese ücretsiz olarak açık.

Dünya I 26.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak