İnteraktif vergi dairesinde neler yapılabilir? / Recep BIYIK

Google+ LinkedIn +

Gelir İdaresi’nin mükellef hizmetleri kapsamında yaptığı faaliyetlerden birisi geçtiğimiz şubat ayı sonunda uygulamaya girdi. Özetle, birçok vergisel işlemin elektronik ortamda yapılabilmesine, beyanname, bildirim, dilekçe ve benzeri belgelerin elektronik ortamda verilebilmesine olanak sağlayan bu uygulamaya İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması denmiş.

Hizmetten kimler yararlanabilir?

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden;
– Kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
– e–Devlet şifresi bulunan,
– Tebliğ kapsamında şifre edinen,
bütün kişilerin yararlanması mümkün.

İnteraktif Vergi Dairesi’nde hangi işlemler yapılabilir?

İsteyen kişilerin, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmesi mümkün:
– Borç ödeme
– e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması
– Uzlaşma ve cezalarda indirim talebinde bulunulması
– Mükellefiyet durum yazısı alınması
– Borç durum yazısı talebinde bulunulması
– Özelge talep edilmesi
– İşe başlama, adres değişikliği ve işi bırakma bildiriminde bulunulması
– İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması
– İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması
– 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil talebinde bulunulması
– Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması
– Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi
– Yukarıda sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi

İnteraktif Vergi Dairesi’nde hangi bilgiler görüntülenebilir?

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler aşağıdaki bilgileri elektronik ortamda görüntüleyebilirler:
– Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgiler
– Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlar
– Elektronik ortamda verilen bildirimler, beyannameler ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuklar
– Emanetler hesabına kaydedilen tutarlar
– Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklar
– Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizler
– Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evrakları
– Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri
– Sistem üzerinden yapılan başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçları.

İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş ve şifre edinme nasıl yapılabilir?

İnteraktif Vergi Dairesi’ne kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılabiliyor.

Kullanıcı kodu, gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarası.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre almamış;

– Gerçek kişilerin Sistem üzerinden istenen bilgileri girerek,
– Tüzel kişilerin ise kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, Sistem üzerinden istenilen bilgileri girerek şifre edinmeleri mümkün.

Kurumlar vergisi beyanı sürecinde uygulama kullanılabilir mi?

Yukarıda yer alan listeden anlaşılacağı gibi, İnteraktif Vergi dairesi uygulamasının kullanımının son derece yaygın olacağı açık. Bu çerçevede örnek olarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi sürecinde, uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminden yararlanılıp yararlanılamayacağının test edilmesinde bu uygulamadan yararlanılabilir.

Dünya I 25.04.2018

 

Share.

About Author

Yorum Bırak