EK-5 Tarım Sigortalılığında Önemli Noktalar / Şevket TEZEL

Google+ LinkedIn +

İsteğe bağlı SSK sigortalılığının 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren kaldırılması, Bağ-Kur emekliliğinden SSK emekliliğine geçmek isteyenler için işleri zorlaştırmıştı.

2925 sayılı Kanun kapsamında Tarım SSK sigortalılığının da kaldırılması tarımda kendi işgücüyle iş bulduğunda çalışanlar için bir sigortalılık boşluğu oluşturmuştu.

İşte 6111 sayılı Kanun ile ek-5 tarım sigortasının başlatılması her iki fonksiyonu görme bakımından önemli bir boşluğu doldurmuştu.

Ek-5 tarım sigortalılarının emeklilik hakları bakımından SSK sigortalısı sayılması önemli bir etken ve nitelik idi zira.

Hizmet Birleştirme Koşulları

1/5/2008 öncesi herhangi bir sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti bulunmayıp, ilk defa 1/5/2008-30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olup sigortalılıkları Kanunun ek 5 inci maddesinin yürürlük tarihi olan 1/3/2011 tarihi itibariyle devam edenler;

1/5/2008-28/2/2011 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi,

1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında 4/a sigortalılığı statüsünde sayılıp 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirme yapılırken bu statülerin dikkate alınması gerekiyor.

Ancak, 1/5/2008 öncesinde mülga kanunlara tabi sigortalılık süresi bulunup, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında hizmeti bulunanlara 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanacağından, aylığa hak kazanma koşulları SSK sigortalılarının (506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesi hükümlerine) emeklilik koşullarına göre belirlenmesi gerekiyor.

Bugün işte bahse konu ek-5 tarım sigortalılarının koşullarına değineceğiz.

Sigortalı Sayılma Koşulları

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre;

– SSK, Bağ-Kur ve 551/4-c sigortalılığı kapsamında çalışmayan,

– İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmayan,

– 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında özel banka ve sigorta sandıkları kapsamında sigortalı olmayan,

– Kendi sigortalılıklarından dolayı 5510 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında (özel banka ve sigorta sandıkları kapsamında) gelir veya aylık almayan, yani kendisi emekli olmayan,

– 2925 sayılı Kanuna göre Tarım SSK sigortalısı sayılmayan,

– 18 yaşını dolduran,

-Talepte bulunanlar,

Talepte bulundukları tarih itibariyle sigortalı sayılırlar.

Sigortalılığın Sona Ermesi

5510/Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılık;

– Tarım Bağ-Kur da dahil olmak üzere zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya başlama halinde çalışmaya başladıkları tarihten, (Zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmanın sona ermesi halinde, ek-5 tarım sigortalılığı kapsamındaki çalışmasının devam etmesi kaydıyla çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren ek-5 tarım sigortalılığı kapsamındaki sigortalılıkları kendiliğinden başlar.)

– Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden,

– Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden,

– Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden ve ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren,

sona ermesi gerekiyor.

Önemli Uyarı

Ek-5 tarım sigortalılığının tarım işçiliğinde fiilen çalışmadan ya da fiilen çalışılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu yerlerde bulunanalar tarafından sürdürülmesi ileride bu sigortalılar için önemli sorunlar meydana getireceğini söylemek kâhinlik olmayacaktır. Bu gibi durumlarda “Parasını ödedim, borcum yok” demek yeterli olmayacaktır. Zira SGK hükmen isteğe bağlı da olsa bu sigortalılığın fiilen tarım işçiliğinde çalışılmasına dayalı olarak gerçekleştirilebileceğinden dolayı her zaman bu konuda sorun tespit edebilir.

alitezel.com | 16.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak