Okul Aile Birliklerine Teşvik Geldi / Arif TEMİR

Google+ LinkedIn +

 

Bugüne kadar bir çok prim teşviki uygulamaya konuldu. Bu prim teşviklerinden bazı kurumlar faydalanamamıştı. Bunların başında  okul aile birlikleri ile vakıf üniversiteleri geliyordu.  21.03.2018   tarihli ve  7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile okul aile birliklerine ve vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarına sigorta primteşviki  getirildi.  Buna göre vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul aile birlikleri prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanacak.

1 Nisan 2018 tarihine kadar olan dönemlerde vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ve bu Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri tarafından, bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun uyarınca yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılacak.

Geriye dönük 

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ve okul aile birlikleri, 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  hüküm saklı kalmak kaydıyla, 01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanamayacak ve yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve indirimler değiştirilemeyecek.

01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından 01.04.2018 tarihinde itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılacak  veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilecek.

Düzenleme yapılacak 

Okul aile birliklerin ve vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarına  teşvik uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek.

Güneş Gazetesi | 13.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak